Kapcsolatépítés a CEC és tagegyházai között

A tagegyházak (lokális) és a CEC (európai szint) közötti kapcsolatépítés tudásanyaga szorosan összekapcsolódik új munkamódszerek kidolgozásával, és jelentős változásokkal jár a bevett gyakorlatra nézve – nyilatkozta Főtiszteletű Dr. Guy Liagre, a CEC főtitkára.

„Bizalmat kellene szavazni a tagegyházaknak a tudáselosztás szempontjából, és nagyobb beleszólást engedni nekik” – írja Guy Liagre a Kapcsolatépítés a CEC és a tagegyházak között című cikkében.

A CEC munkatársai számára az egyik kulcsfontosságú kihívás, hogy hogyan fejlesszenek ki, és ágyazzanak be gyakorlatukba globális és lokális tudáselosztást – fogalmazta meg Dr. Liagre egy a CEC számára lehetséges új munkamódszerekre reflektáló írásában.

„Más szavakkal: hogyan tudnának globális információt is bevonni a lokális mellé a gyakorlatban. E változás előmozdításához a megfelelő tudásmenedzselés elengedhetetlen, de nem elegendő.”

A tudásanyagot érintő változások középpontjában az emberek állnak.

„A CEC alá tartozó helyi egyházaknak meg kell küzdeniük a feladattal, hogy fennálló gyakorlatok szélesebb, határokon átívelő hálózatával dolgozzanak, és e törekvésekhez meg kell kapniuk a megfelelő segítséget.”

A CEC kapcsolattartók és irodai csapataik központi szerepet játszanak a helyi és az európai szint közötti közvetítésben.

„A tárgyalási készségek elsajátítása, és a különböző gyakorlatok szélesebb spektrumában való boldogulás mellett a képviselőknek további forrásokra lesz szükségük a többdimenziós információgyűjtést és –elemzést megkönnyítendő, hogy az előre meghatározott stratégiát és fejlődés kivitelezni tudják” – véli a CEC főképviselője.

„A technológiák ezen elválaszthatatlan társításában a tudás önálló gyakorlatba ültetése, és a meglévő gyakorlatok között való elhelyezése nagyon fontos lesz, hogy effektíven összekapcsolhassuk, és tovább építhessük a helyi és az európai ismeretanyagot, és ezzel új munkamódszerek kialakítását ösztönözzük a CEC-nél.”