Imádság és munka összhangja

A munka és az imádság harmóniájára törekedve és a résztvevőket a keresztény istentiszteletek ökumenikus élményének gazdagságával megörvendeztetve, a Nagygyűlés során rendszeresen sor kerül majd igei alkalmakra.

Minden reggel egy Reggeli imával fog kezdődni, amely egy olyan imádságos alkalom lesz, amely különböző hagyományú – ortodox, anglikán, protestáns és örmény – liturgiára fog épülni. Ezután a Biblia tanulmány fog következni, amely a Nagygyűlés témájául szolgáló igerésszel függ össze (ApCsel 22,14-16). Ez a kiválasztott idézet a misszió fontosságára hívja fel figyelmünket, valamint arra figyelmeztet, hogy gyors cselekvésre van szükség a változó Európa által előidézett kihívásokra válaszoló  egyházak részéről.

A plenáris üléseket déli imával fogjuk megszakítani, a munkanapokat pedig esti imával zárjuk. Ezen rövid, de annál fontosabb alkalmak során a csend, az ének és az imádságok által is megbizonyosodhatunk majd afelől, hogy Isten jelen van a Nagygyűlésen. Ezzel szeretnénk megszentelni munkánkat. 

Mint eddig mindig, mikor a CEC tagegyházai találkoztak, most is sokféle nyelven fogunk imádkozni és új énekeket tanulni. Reménység szerint az imádságos alkalmak segíteni fognak erőt merítenünk, megújíthatjuk hitünket általuk és az Európai Egyházak Konferenciája jövőbeli munkáját és misszioját is. 

A Nemzetközi Liturgiai Bizottság nevében írta,
Robert Jones kanonok 

Gloria deoGloria deo

The Assembly worship handbook, "Gloria deo".